Ważne badania wysokościowe

Zleć badania wysokościowe Bielsko na http://bit.ly/2xNIlEz.

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów nad ziemią bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy powinna odbywać się z wykorzystaniem specjalnych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być groźna. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi bądź wykazujące problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem) i neurologii. Badania wykonuje się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W czasie badań można też zdiagnozować choroby do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokości, ich wykonanie ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba obawiać się, iż niezbędne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, ponieważ jest możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – co ile
lat je wykonywać?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, że w toku pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, że tak stanowi prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im rokrocznie.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]