Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Potrzebujesz profesjonalnej porady tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków? Zajrzyj tutaj.

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia pracy czy też studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są konieczne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy czy Białorusi. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]