Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków - poszerz swoje wiadomości!

Na skuter otwarcia się Polski na biznes z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń przygotowują multum zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Mimo, że w sieci bez trudu da się znaleźć darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nierzadko niezbędne, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie obliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, czas wykonania, poziom skomplikowania tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Ostateczny koszt przekładu dokumentu determinują poniższe czynniki:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańsze niż translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który chcemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, portugalski) czy germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia lub zagadnienia, których dotyczy tekst. Przekład dokumentów handlowych, prac dyplomowych czy artykułów medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.

Przekład poświadczony a zwykły

Warto podkreślić, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. akt ślubu albo świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu odrębny numer oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów, z kolei w razie niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]