Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Poznaj więcej szczegółów o badaniach psychotechnicznych Bielsko Biała.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim badaniom. Są one konieczne dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, iż są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć tylko w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, bo badane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej robi się co pięć lat, ale jeżeli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, muszą przeprowadzać badania corocznie.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]