Kto przeprowadzana psychologiczne badania operatorów?

Pragniesz poznać więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko Biała? Wejdź na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z długą i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują również zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jakich testów należy się spodziewać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają istotnie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie powinno się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Liczy się dokładność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób zamierzających wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie umiała w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają również zdolność do widzenia przestrzennego, koncentracji uwagi i oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić wyłącznie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest odbycie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]