Badania wysokościowe dla kandydatów do pracy

Dalsze informacje o badaniach wysokościowych Bielsko na www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/.

Praca na wysokościach wymaga nie tylko posiadania określonych umiejętności, ale także szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia groźnych sytuacji, polskie prawo wprowadziło konieczność poddawania się drobiazgowym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania czynności wiążących się z pracą na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Przez ile czasu są ważne?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na rusztowaniach, masztach i kominach

Definicja pracy na wysokości zamieszczona jest w Rozporządzeniu z dnia 26 września 1997 r. Według tego aktu prawnego uznajemy za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na kominach, podestach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalistyczne badania sprawdzają czy kandydat nie ma wady wzroku bądź innych schorzeń mogących negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z trzech części – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Lekarz diagnozuje pacjenta w kierunku padaczki, wad wzroku lub chorób błędnika. Dodatkowo trzeba także poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – dodatkowe testy psychologiczne

Badania wysokościowe są ważne przez dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą poddawać się im systematycznie co roku. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest niedowidzenie, konieczność noszenia okularów, jak również padaczka i schorzenia narządów ruchu. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie soczewek kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy suwnic, ciężkich maszyn budowlanych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]