Badania psychologiczne kierowców – przebieg testów

Sprawdź, kto ma w swojej ofercie badania psychologiczne kierowców Kęty. Skieruj się tutaj.

Badania psychologiczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych gabinetach diagnostycznych. Są one bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. W jaki sposób przebiegają testy i co dokładnie sprawdzają? Jakie urządzenia są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Testom psychotechnicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Do największej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D. Do badań przystępują również kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić też kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – przebieg badań

Badanie kierowców składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności osoby badane podchodzą do części testowej. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania, a także cechy charakteru czy umiejętność pracy pod presją. Osoby badane muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Ostatnim etapem testów psychologicznych jest część praktyczna, która mierzy głównie widzenie po zmroku, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Do testów wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik czasu reakcji i aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na obserwowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]