Badania operatorów – po co je się przeprowadza?

Więcej o badaniach operatorów Bielsko Biała na http://tinyurl.com/n897kcg.

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju profesjach niezbędne są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy badany je ma, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w jakim chce pracować badany. Odmienne badania przeprowadzane są w przypadku prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania okazują się wykonywane znacznie częściej. Dobrze więc powiedzieć kilka zdań o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter oraz jakie predyspozycje okazują się podczas nich najważniejsze.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość oraz charakter badań operatorów wózków paletowych i innych pojazdów stosowanych w przemyśle określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza osobami po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co dwa lata. Powinniśmy przy tym nie zapominać, iż wygląd badań może być zmodyfikowany, jeśli wykonujący je specjalista stwierdzi, że konieczne są inne testy lub poszczególne elementy okażą się w tym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zwykle postać papierowego testu oraz test badający możliwości intelektualne. Potem przeprowadzane są badania na refleks, polegające zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania możliwości postrzegania odległości i wzorku – te drugie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]