Faktura proforma czyli tymczasowy rachunek sprzedaży

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ odnajdziesz więcej szczegółów o tym, czy faktura proforma jest wiążąca.

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, ale także i większość osób realizujących zakupy online, miał styczność przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie każdy natomiast wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla pozoru”, zatem często spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednakże zostawić ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, który rodzajem przedłożenia konkretnej oferty. Nie jest dowodem kupna towaru czy zrealizowania usługi, zatem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bowiem mówi o usłudze lub sprzedaży, która jeszcze nie była zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej przedstawione mogą w dalszym ciągu być zmienione.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda i posiada te same dane co faktura VAT, miedzy innymi:

  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę usług czy też towarów, będących przedmiotem transakcji (razem z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie terminu realizacji usługi czy też doręczenia towaru.

Aby bez trudności można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy odbiorca wpłaci już zaliczkę albo zapłaci w całości za przedmiot transakcji.