Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

Bezpłatny generator not księgowych 40 euro użyjesz na flobo.io.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej lub później zazwyczaj spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy budowanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe kłopoty z wypłacalnością czy niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Wypróbuj generator not księgowych

W chwili, gdy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego darmowo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która wyposażona jest także w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]