Ekologiczne przetwory – co znajdziesz na ich etykiecie

Zajrzyj na https://artmankiszonki.pl/pl/c/Zywnosc-ekologiczna/15, aby znaleźć informacje o przetworach ekologicznych.

Od dynamicznego rozkwitu branży spożywczej, który obserwujemy od zeszłego wieku, wyroby spożywane przez nas na co dzień zaczęto często nasycać przeróżnymi substancjami wydłużającymi ich zdatność do spożycia. Jednakże razem z rosnącym zainteresowaniem konsumentów odnośnie tego, co jedzą i jakie może to mieć oddziaływanie na ich zdrowie, w ostatnim czasie coraz chętniej poszukują oni produktów wykonanych z żywności nieprzetworzonej.

Ekologiczna żywność – rośliny kultywowane według wszelkich reguł rolnictwa ekologicznego

Żeby dany wyrób sprzedawany w naszym kraju mógł nazywać się „eko”, musi spełnić kilka przesłanek. Żywność eko i przetwory z niej sporządzone muszą posiadać konkretne certyfikaty nadawane przez autoryzowane do tego instytucje. Główną jednakże cechą spożywczych produktów ekologicznych jest to, iż zastosowane do ich przygotowania warzywa i owoce kultywowano z zachowaniem wszystkich obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie wykorzystywali syntetycznych pestycydów ani nawozów, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które także są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre bowiem nawozy zatruwają wody powierzchniowe bądź powodują zakwaszenie gleby, a opryski upraw chemicznymi pestycydami nierzadko skutkują śmiercią pożytecznych pszczół. Z kolei ekologiczna uprawa sprawia, że owoce oraz warzywa cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych niepożądanych związków przedostanie się do ustroju ich konsumentów.

Co musi znaleźć się na opakowaniu przetworów ekologicznych

Żywność eko podlega nieprzerwanej kontroli na wszystkich etapach produkcji, w tym też podczas składowania oraz transportu. Co ważne, jeśli przetwór spełnia warunki, jego wytwórca obok rutynowych informacji między innymi o warunkach składowania, terminie zdatności do spożycia, masie netto, miejscu produkcji składników i kaloryczności, musi też bezwzględnie wskazać numer ID jednostki certyfikującej niniejszy artykuł oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym jest liść ułożony z gwiazdek na zielonym tle. Szukając żywności eko trzeba więc czytać starannie etykiety wyrobów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy zamieścił on na stronie informację o otrzymanych certyfikatach.

Kontakt z firmą:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]