Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Znajdź kontener na gruz.

Część odpadów nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem i transportem odpadów. By ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla jakich firm?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Kontakt z firmą:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]